21-05-2018

ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വയസിൽ ഒരുരൂപപോലും ചിലവാക്കാതെ ഇന്ത്യ കാണാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ.പൈസ ചിലവാക്കാതെ 180 ദിവസങ്ങൾ നിയോഗ് പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു,ഇന്ന് പോളാർ എക്സ്പ്ലോറിൽ  വേൾഡിൽ ഒന്നാം റാങ്കുകാരനാണ് ഈ പുനലൂരുകാരൻ..ഇന്ന് സഞ്ചാരികളായ മലയാളികളുടെ  ആരാധകനും റോൾമോഡലുംകൂടിയാണ് നിയോഗ്. നിയോഗ് തൻറ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. "വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ഒറ്റക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഒരുപ...


ഒറ്റ വാക്കില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ കണ്ണിനും മനസ്സിനും കുളിരു പകരുന്ന പച്ചപ്പ്‌ നിറഞ്ഞൊരു സുന്ദരഗ്രാമം. തനിഗ്രാമീണതയും, പ്രകൃതിയുടെ വശ്യതയും കൺകുളിർക്കെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗമാണ് ഈ ചെറുദ്വീപ്. കൊല്ലം ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്റര്‍ മാറി കല്ലടയാറിന്റെയും അഷ്ടമുടിക്കായലിന്റെയും ഒത്ത മധ്യത്തില്‍ ഒരായിരം വിസ്മയക്കാഴ്ച്ചകളുമായി ശാന്തസുന്ദരമായ മൺറോതുരുത്ത് നമ...